Glassolutions Polska

GLASSOLUTIONS Saint-Gobain jest producentem rozwiązań i systemów w zakresie szkła budowlanego. W ofercie firmy znajdują się szyby okienne, fasadowe, stosowane do aranżacji wnętrz oraz szyby specjalistyczne. GLASSOLUTIONS kieruje swoją ofertę do profesjonalnych producentów stolarki okiennej i instalatorów szkła, współpracuje jednocześnie z architektami i projektantami. Wiedza i doświadczenie grupy Saint-Gobain gwarantują stabilność i profesjonalny serwis. Priorytetem działania firmy GLASSOLUTIONS jest zapewnienie dostępu do szerokiego wachlarza nowoczesnych, innowacyjnych rozwiązań zapewniających oczekiwany poziom komfortu, wygodę użytkowania oraz wysoką estetykę.

O firmie

Działania Glassolutions koncentrują się na zapewnieniu swoim klientom wartości dodanej poprzez dostęp do innowacyjnych rozwiązań, wartościowego serwisu oraz aktywną promocję rozwiązań wśród klientów ostatecznych i architektów.


Produkty GLASSOLUTIONS są rozwijane w oparciu o badania silnych centr rozwojowych Saint-Gobain oraz pracę zespołów w naszych zakładach produkcyjnych. Szczególnie warto podkreślić nowoczesną ofertę szyb dwukomorowych oraz gamę innowacyjnych produktów do wnętrz w oparciu o aktywne szkło PRIVA-LITE, system ścianek dźwiękochłonnych CLIP-IN i dekoracyjne szkło TEX-GLASS. GLASSOLUTIONS dociera kompleksowo z informacjami o produktach do klientów ostatecznych i inwestorów w mediach. Firma prowadzi platformę edukacyjną Akademia GLASSOLUTIONS o szkle i jego funkcjach. Firma rozpoczęła działalność w Polsce w 1991 roku i od tego czasu dynamicznie się rozwija. Od roku 1994 wchodzi w struktury koncernu Saint-Gobain. Sieć GLASSOLUTIONS obejmuje 6 nowoczesnych zakładów produkcyjnych.

 

Glassolutions w Polsce

GLASSOLUTIONS Polska powstał w 1991 roku jako firma prywatna Glaspol. Od 1994 roku jest częścią Saint-Gobain - jednego ze 100 największych koncernów przemysłowych na świecie, światowego lidera we wszystkich dziedzinach swojej działalności. W roku 2011  jako członek 240 zakładów obróbki i dystrybucji szkła płaskiego, GLASPOL podjął działania mające na celu ujednolicenie tożsamości, oraz budowę globalnej marki GLASSOLUTIONS Saint - Gobain.


Od 1993 roku Polska stanowi główną bazę rozwojową dla działalności Saint-Gobain w Europie Środkowo-Wschodniej. Saint-Gobain jest jednym z 20 największych inwestorów zagranicznych w Polsce. Wartość inwestycji Grupy Saint-Gobain w Polsce wynosi 1,4 mld € . W 9 spółkach Grupy na terenie Polski pracuje ponad 6 000 pracowników. 

Dbałość o kwalifikacje i bezpieczeństwo załogi oraz konsekwentny program inwestycyjny zapewnia stabilny rozwój firmy i ciągłe podnoszenie poziomu obsługi jej klientów. 

Ważniejsze wydarzenia w historii GLASSOLUTIONS Polska:

 • Powstanie firmy w Gorzowie Wielkopolskim - 1991 
 • Powstanie nowego zakładu i centrali firmy Żorach -1992 
 • Przeniesienie centrali firmy i zakładu produkcyjnego do Jaroszowca k. Olkusza -2001 
 • Budowa zakładu produkcyjnego w Pruszkowie na potrzeby rynku projektów budowlanych - 2004 
 • Rozpoczęcie produkcji szkła ognioodpornego w Namysłowie - 2008 
 • Zmiana logo i ujednolicenie tożsamości GLASSOLUTIONS Polska - 2011


Wartości Glassolutions

W ciągu swego istnienia Grupa Saint-Gobain rozwijała się w oparciu o określone wartości, które były uznawane i realizowane przez pracowników. GLASSOLUTIONS  Polska respektuje wszystkie te zasady. Dzięki temu współpraca z klientami ma solidne podstawy i daje poczucie pewności i stabilności. Oto katalog podstawowych wartości, na których GLASSOLUTIONS opiera swoje działanie na wielu zasadach takich jak:

 • Szacunek dla innych, który wyraża się poprzez umiejętność i gotowość słuchania, informowania, wyjaśniania i dialogu. 
 • Zaangażowanie zawodowe to jak najlepsze wykorzystywanie posiadanych kompetencji i wiedzy, a także ich nieustanne doskonalenie. 
 • Zasada prawości nakazuje każdemu z nas bezwzględne przestrzeganie reguł uczciwego postępowania w działalności zawodowej. 
 • Zasada lojalności oznacza uczciwość i prawość w relacjach z przełożonymi, kolegami, podwładnymi i partnerami zewnętrznymi. 
 • Solidarność opiera się na poczuciu zawodowej odpowiedzialności każdego pracownika, która powinna przeważać nad postawą skoncentrowaną na własnych dążeniach, na wspieraniu pracy zespołowej oraz na jak najlepszym wykorzystywaniu potencjału każdego pracownika w realizacji celów przedsiębiorstwa 
 • Przestrzeganie prawa. GLASSOLUTIONS Polska przestrzega obowiązujące przepisy obowiązujące w kraju. 
  W szczególności: Nie podejmuje żadnych działań, które mogłyby stanowić naruszenie przepisów o ochronie konkurencji.
  Nie bierze udziału w żadnych formach finansowania partii lub działalności politycznej. Odrzuca wszelkie formy czynnej lub biernej korupcji. Kładzie ogromny nacisk na poszanowanie środowiska. Wszystkie zakłady są zarządzane w taki sposób, by możliwe było określenie konkretnych celów związanych z ochroną środowiska, a także regularne monitorowanie zadań podjętych dla ich realizacji oraz ocena tych zadań w odniesieniu do wyznaczonych celów. 
 • Przestrzeganie zasad w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczeństwa pracy. Ochrona dotyczy zarówno pracowników własnych, jak i pracowników firm-podwykonawców, pracujących na terenie zakładu należącego do Grupy. 
 • Poszanowanie praw pracowniczych. GLASSOLUTIONS Polska szczególnie dba o poszanowanie praw pracowniczych i prowadzi aktywny dialog ze swoimi pracownikami.  

Co firma Glassolutions daje dla Domów Hybrydowych?

GLASSOLUTIONS Saint-Gobain jest producentem rozwiązań i systemów w zakresie szkła budowlanego. W ofercie firmy znajdują się szyby okienne, fasadowe, stosowane do aranżacji wnętrz oraz szyby specjalistyczne. 

W Domu Hybrydowym GLASSOLUTIONS Saint-Gobain wspiera Program MULTICOMFORT Saint-Gobain. Dba przede wszystkim o komfort termiczny, akustyczny, ekonomiczny, ekologiczny oraz estetyki. O tym czym charateryzują się poszczególne komforty przeczytają Państwo w artykule o Programie MULTICOMFORT.

Dodatkowo firma GLASSOLUTIONS Saint-Gobain jest producentem innowacyjnego rozwiązania jakim jest szyba Priva-lite. Wyjątkowość szyby Priva-lite polega na tym, że szkło pod wpływem prądu elektrycznego zmienia się z matowego na przezroczyste. Więcej szczegółów na filmie obok.

Czytaj także

Efektywność – ekologiczne zarabianie

Wydajność Domu Hybrydowego jest uzależniona od kilku czynników takich jak: ilość mieszkańców, zapotrzebowanie miesięczne na energię, intensywność korzystania z zasób energetycznych, model domu oraz więcej...

Dlaczego warto kupić?

Dom Hybrydowy to pakiet korzyści zarówno wynikających z udogodnień dotyczących zakupu i budowy domu, jak i z benefitów płynących więcej...

Weber


Producent materiałów budowlanych

logo firmy Weber

Marka Weber jest znakiem rozpoznawczym wielu znanych i uznanych na rynku materiałów budowlanych, produktów oraz kompleksowych rozwiązań z zakresu: elewacji, układania płytek i kamienia naturalnego, podkładów podłogowych i posadzek, wykańczania wnętrz, urowania, renowacji i napraw, hydroizolacji i zapraw technicznych Weber Deitermann oraz keramzytu Weber Leca®.