Żołędowo k/Bydgoszczy

ul. Polna

Osiedle Domów Hybrydowych w Żołędowie k/Bydgoszczy

Osiedle Domów Hybrydowych w Żołędowie k/Bydgoszczy to enklawa, która składa się z dwudziestu jeden działek oraz części wspólnej, na której mieszkańcy mają możliwość wspólnego spędzania czasu na świeżym powietrzu.

Do wyboru przyszłych mieszkańców jest jedenaście typów Domów Hybrydowych. To nasi klienci wybierają działkę z dostępnnych na mapie zagospodarowania terenu osiedla.

Cena za m2 działki w Żołędowie k/Bydgoszczy to 100 zł.

ZAPYTAJ O SZCZEGÓŁY OFERTY!


Historia miejsca

Wieś lokowana w XIII wieku jako własność prywatna (rycerska). Wyszła z niej rodzina Żołędowskich herbu Rawicz. Przeszła w ręce Moszczeńskich herbu Nałęcz w 1565 roku, po wymarciu Żołędowskich (jednej gałęzi) w końcu XIX wieku została sprzedana hr. von Klaist za półtora miliona marek. Obszar tej majętności wynosił 16 tys. hektarów. Moszczeńscy zastrzegli sobie możliwość korzystania z boru. Majątek ten nazywany był "Żołędowszczyzna" od nazwy wsi Żołędowo. (...)

Miejscowość ta pisana była różnie: Żołędowo, Żołądowo lub Żołądkowo.[żródło]


Kilka słów o Żołędowie

We wsi zachował się drewniany kościół parafialny p.w. Podwyższenia Krzyża Świętego zbudowany w 1715 r. z fundacji Moszczeńskich o konstrukcji zrębowej, na ceglanym podmurowaniu. Budynek charakteryzuje się wieżą o konstrukcji szkieletowej, prezbiterium trójbocznie zamkniętym i prostokątną nawą z kaplicami bocznymi. Wystrój wnętrza pochodzi z przełomu XVIII i XIX w.

Na przykościelnym cmentarzu znajduje się eklektyczna, murowana, stalowa dawna kaplica grobowa Moszczeńskich z drugiej połowy XIX w. Obok kościoła rosną dęby szypułkowe o ob. 440 i 300 cm i lipa drobnolistna o ob. 343 cm.

W murowanym, eklektycznym, prostokątnym dworze z końca XIX w. znajduje się obecnie Dom Społeczny Zgromadzenia Sióstr Pasterek. Jest to budowla z mieszkalnymi facjatami w bocznych szczytach i dwoma kwadratowymi, dwukondygnacyjnymi skrzydłami alkierzowymi wysuniętymi przed lico korpusu, krytego dachem dwuspadowym.

Wokół rozciągają się pozostałości parku krajobrazowego (1,7 ha) z połowy XIX w. ze stawem i starodrzewem, m.in. dwoma dębami szypułkowymi o ob. 485 i 445 cm. [żródło]


Lokalizacja

Żołędowo to idealne miejsca do zamieszkania. Znaduje się ono w gminie Osielsko, która jest położona na skraju Wysoczyzny Świeckiej, pomiędzy rzekami Wisłą i Brdą i okala miasto Bydgoszcz od strony północnej.

Administracyjnie przynależy do Województwa Kujawsko - Pomorskiego i wchodzi w skład Powiatu Bydgoskiego.

Przez gminę Osielsko przebiega droga krajowa 5 oraz droga wojewódzka 244. Najbliższe sklepy, szkoła, przedszkole czy centrum Bydgoszczy znajdują się w zasięgu kilkunastu minut od osiedla.

Lokalizacja

   

Żołędowo – wieś w Polsce położona w województwie kujawsko-pomorskim, w powiecie bydgoskim, w gminie Osielsko. Graniczy z Nowym Mostkiem.

Rozwiń Lokalizacja

Osiedle Żołędowo położone na skraju Wysoczyzny Świeckiej, pomiędzy dwoma rzekami Wisłą i Brdą.

Blisko znajduje się:

  • szkoła podstawowa - ok. 6 min. samochodem
  • przedszkole - ok. 3 min. samochodem
  • sklep - ok. 10 min. spacerem
  • szpital - ok. 20 min. samochodem
  • centrum Bydgoszczy - ok. 18 min. samochodem
Rozwiń styl życia

Gmina Osielsko to nie tylko piękne krajobrazy, ale daje również możliwości w zakrsie sportu czy kultury. Między innymi mieszkańcy maja dostęp do:

Rozwiń Walory turystyczne

W Osielsku znajduje się węzeł pieszych szlaków turystycznych:

  • Szlak żółty im. inż. Tadeusza Janickiego: Bydgoszcz Brdyujście – Las Gdański – Osielsko (9 kilometrów)
  • Szlak czerwony Klubu Turystów Pieszych „Talk”: Bydgoszcz Fordon – Osielsko – Bydgoszcz Opławiec – Gościeradz (32 km)
  • Szlak zielony im. inż. Pawła Ciesielczuka: Osielsko – Niemcz – most na Brdzie – Bydgoszcz Opławiec (14 km)

Dodatkowo w Żołędowie znajduje się Nadleśnictwo, które obejmuje swoim zarządem obszar o powierzchni 12 060 ha oraz sprawuje nadzór nad lasami niepaństwowymi na obszarze 710 ha.

Położenie w pobliżu dużego miasta, urozmaicona rzeźba terenu, bogactwo lasów, sieć zbiorników wodnych oraz liczne zabytki kultury materialnej sprawiają że region ten jest bardzo atrakcyjny dla rozwoju turystyki i aktywnego wypoczynku dzięki temu stanowi zaplecze rekreacyjne przez wszystkie pory roku.[źródło]